ŞENOL  GEZER

  07.03.1967 Uşak doğumludur.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1989 yılında mezun olmuş, ardından 2014 yılında Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde “Yerel Yönetimlerde Kamu İhale Süreci” alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir (Tez aşaması).

31.07.1991 Stj Kontrolör olarak mesleğe başlamış olup, 1993 Yetki Sınavı sonrası müstakil denetim yetkisini almıştır.

1994 yılı Yeterlilik Sınavı sonucu Muhasebat Kontrolörü olarak atanmıştır.

01/1997-07/1997 tarihleri arasında İzmir Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunmuş,

2002 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri İzmir Grup Başkanlığında Muhasebat Başkontrolörlüğü görevine atanmıştır.

10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kararname ile Manisa Defterdarı olarak atanmış 23 Şubat 2017 tarihinde göreve başlamıştır.

Orta derecede Arapça, İngilizce, Fransızca bilen Şenol Gezer evli ve Yiğit Tuğra’nın babasıdır.

Özel Çalışmaları:

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının devlet memurlarına ait tedavi faturalarının mevzuata uygunluğuna ait 2004 yılında ilk özel inceleme.

Yeşil kartlıların sarf malzemelerinin farklı fiyatlandırmalarının tespiti ve bu uygulama için önerilen düzenleme ile aynı fiyatların Türkiye genelinde geçerli olmasının sağlanarak hazine zararının önlenmesi.

Gelir İdaresi Başkanlığına sunulan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, firmaların personeline ait gelir vergisi stopajlarının noksan beyanına ilişkin tespite ilişkin Gelir Vergisi Kanun Taslağına işlenmesi önerisi.

Kamu Hastanelerinde Döner Sermaye Katkı Payı ödemelerinde ilaç ve tıbbi cihaz gelirlerinin dahil edilmemesi gerektiği halde ödemelerde bu unsurların hesaplamaya dahil edilerek fazla ödemenin tespiti ve 209 sayılı Kanunu 5 maddesinde değişiklik yapılarak bundan sonraki her yıl için bu tutarda fazla ödemenin önlenmesi.